banner

Xuất khẩu mỹ phẩm sang các quốc gia tại khu vực EU / EEA

Quy định mỹ phẩm EC1223/2009 ảnh hưởng đến bạn nếu bạn xuất khẩu mỹ phẩm sang các quốc gia tại khu vực EU / EEA. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp bạn chỉ cần tập trung vào việc kinh doanh có lãi của riêng mình, tất cả các vấn đề pháp lý còn lại chúng tôi sẽ xử lý, trên cơ sở chìa khóa trao tay


 

1. Kết quả:

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp bạn chỉ cần tập trung vào việc kinh doanh có lãi của riêng mình, tất cả các vấn đề pháp lý còn lại chúng tôi sẽ xử lý, trên cơ sở chìa khóa trao tay. Điều này mang lại cho bạn lợi thế cạnh tranh mà bạn cần cho hành trình đến châu Âu của bạn.
Chào mừng đến với Châu Âu! 
Quy định EC1223/2009 về các sản phẩm mỹ phẩm đã được áp dụng kể từ ngày 11/07/2013. Lý do chính để đặt ra quy định là cải thiện độ an toàn của sản phẩm, đơn giản hóa và làm rõ các quy tắc và thủ tục. Các yếu tố của quy định được trình bày như sau.
 

2. Người chịu trách nhiệm

Thông thường nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu chỉ định danh tính của “người chịu trách nhiệm”. Nhà phân phối tại EU cũng có thể được yêu cầu đảm nhận vai trò của người chịu trách nhiệm, nếu họ đưa một sản phẩm mỹ phẩm trên thị trường dưới tên hoặc nhãn hiệu riêng của mình hoặc nếu họ sửa đổi một sản phẩm đã có trên thị trường. Bên cạnh đó, nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu có thể ủy quyền cho một đại diện để thay cho họ với tư cách là người chịu trách nhiệm. Một nhà sản xuất nước ngoài nếu không có văn phòng tại Châu Âu không thể tự mình đăng ký với tư cách là người chịu trách nhiệm tại EEA. Các nghĩa vụ của người chịu trách nhiệm là đảm bảo rằng sản phẩm an toàn cho mục đích sử dụng và đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu theo quy định. Các nghĩa vụ được nêu chi tiết trong điều 4 và 5 của quy định.
 

3. Đánh giá tính an toàn

Báo cáo An toàn Sản phẩm Mỹ phẩm (CPSR) được chia thành hai phần. Phần A cung cấp thông tin về tính an toàn và các tính chất quan trọng của sản phẩm, ngoài việc đánh giá tính nguy hại của các thành phần. Phần B bao gồm một đánh giá an toàn tổng thể của sản phẩm, có tính đến nguy cơ và tiếp xúc đã biết từ đó đưa ra các rủi ro và biên độ an toàn (MoS) nhằm xác định các cách sử dụng được chấp nhận. CPSR cần được biên soạn cho tất cả các sản phẩm mỹ phẩm trên thị trường.

 

4. Hồ sơ Thông tin Sản phẩm (PIF)

Hồ sơ thông tin sản phẩm bao gồm các phần sau đây: Báo cáo An toàn Sản phẩm Mỹ phẩm (CPSR), mô tả về sản phẩm mỹ phẩm, phương pháp sản xuất và tuyên bố tuân thủ thực hành sản xuất tốt, giấy tờ chứng minh các báo cáo hiệu quả được sử dụng trong tiếp thị, và dữ liệu về bất kỳ thử nghiệm trên động vật hoàn thành sau tháng 09/2004. Người chịu trách nhiệm có nghĩa vụ duy trì PIF cho tất cả các sản phẩm mỹ phẩm của mình.
 

5. Thông báo

Cổng thông báo điện tử, Cổng Thông báo Sản phẩm Mỹ phẩm (CPNP), đã được thiết lập. Mục tiêu là làm hài hòa thủ tục thông báo các sản phẩm mỹ phẩm và các đặc tính của chúng khi thâm nhập thị trường EU, và có một hệ thống mà tất cả các sản phẩm mỹ phẩm được kết nối với một người chịu trách nhiệm. Các trung tâm quản lý chất nguy hại và các cơ quan chức năng có quyền truy cập vào cổng thông tin. Tất cả các sản phẩm mỹ phẩm tại thị trường EU được thông báo qua cổng thông tin này.
Các chuyên gia của Chementors có hơn 20 năm kinh nghiệm trong các dịch vụ R&D, an toàn và phòng thí nghiệm cho các ngành chăm sóc sức khỏe và kỹ thuật hóa học – hỗ trợ phát triển và các giải pháp sáng tạo thông qua việc sản xuất và giới thiệu trên thị trường. Cộng tác với Chementors mang đến cho bạn lộ trình nhanh, chuyên nghiệp hơn để tiếp thị thông qua các dịch vụ hiệu quả về chi phí. Các chuyên gia R&D và pháp lý của Chementors cung cấp các dịch vụ cạnh tranh nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả của các sản phẩm của bạn.
 

6Quá trình

(Phân công của người chịu trách nhiệm) – Tìm kiếm dữ liệu – Kiểm tra tính ổn định – Thử nghiệm vi sinh vật – Đánh giá an toàn – Ghi nhãn và thông tin – Thông báo cho CPNP

Bài viết khác