banner

Tuyên ngôn tuân thủ REACH

Đối với thị trường EU, bạn cần phải nắm rõ thông tin mặt hàng của mình dựa trên quy định EU REACH điều lệ (EC) Số 1907/2006. Bằng cách cung cấp cho khách hàng EU một bản Tuyên ngôn Tuân thủ có ràng buộc pháp lý, bạn sẽ chứng minh được sản phẩm của mình là hợp pháp.

 1. Tuân thủ theo quy định REACH.

Một số hóa chất hạn chế nhất định hoặc “các hóa chất ở mức lo quan ngại cao” (substances of very high concern – SVHC) được điều chỉnh trong sản phẩm có thể đem tới nhiều rủi ro cho cả người tiêu dùng và môi trường trong vòng đời của sản phẩm đó.

Những nhà nhập khẩu trong EU có nghĩa vụ pháp lý buộc phải thông báo xuống cho chuỗi cung cấp và “Sở Hóa Học Châu Âu” (ECHA) về SVHC trong bất kì vật phẩm nào khi những tiêu chí nhất định thỏa mãn. Việc không tuân theo điều lệ trên sẽ trở thành một mối nguy lớn cho doanh nghiệp, ban quản trị và thương hiệu, hoặc những hình phạt và gián đoạn khác.
QUAN TRỌNG: Châu Âu đã trong giai đoạn thực hiện đáng kể thúc ép tuân theo luật lệ! Mỗi quốc gia EU đều có riêng một thanh tra được bổ nhiệm để thúc đẩy tuân theo quy định REACH và làm việc chung với các nhân viên hải quan. Những mặt hàng không tuân thủ luật lệ sẽ bị phát hiện và bị rút khỏi toàn vùng EU.
HÃY TÌM HIỂU NGAY! Vật phẩm của bạn có chứa SVHC hoặc các chất bị hạn chế hay không? Liệu trong quá trình sử dụng, vật phẩm của bạn có sản sinh ra một chất nào đó? Những quy định khác nhau được áp dụng cho mỗi trường hợp. Bạn sẽ cần đến Tuyên ngôn Tuân thủ dành cho các khách hàng EU, dù cho vật phẩm của bạn không chứa bất kỳ các chất trên. Việc tuân theo quy định REACH sẽ là một lợi thế cho bạn!

2. Các bước để có Tuyên ngôn Tuân thủ

  1. Xem xét và đánh giá danh mục các mặt hàng của bạn.
  2. Trong vật phẩm có bất kì chất nào (hay hỗn hợp chất) sản sinh trong quá trình sử dụng hay không? => nếu có, thì loại hóa chất đó cần có thủ tục đăng ký REACH riêng theo Điều lệ 7(1) nếu được xuất khẩu sang EU trên 1 tấn/năm.
  3. Kiểm tra với bộ phận Nghiên Cứu và Phát Triển, Thu Mua và Chuỗi Cung Cấp để biết được các loại hóa chất trong mặt hàng của bạn: “Bảng chỉ dẫn an toàn” (Safety Data Sheets – SDS), Kiểm tra Định mức Nguyên liệu (BOM check), các Chứng nhận Phân Tích (Certificates of Analysis)
  4. Nếu trong vật phẩm có các hóa chất tiềm ẩn không xác định, bạn phải xác nhận: Bằng thí nghiệm trong phòng thí nghiệm (xét nghiệm sàng lọc hoặc đối tượng)
  5. Có chất bị hạn chế hay không? (Danh sách Annex XVII có tới 66 các hóa chất duy nhất, hoặc mục) Nếu có (ngoài ngưỡng giới hạn), quy trình hạn chế được áp dụng và vật phẩm sẽ không được đem vào thị trường.
  6. Có “Các hóa chất ở mức lo ngại cao” (SVHC) không? Danh sách các chất (Candidate list) này được cập nhật 2 lần/năm, hãy kiểm tra danh sách với Chementors. Xem xét nếu cần phải thông báo tới Sở Hóa Chất Châu Âu (ECHA): khi các chất SVHC chiếm trên 0,1% w/w (khối lượng) và hiện diện trên 1 tấn/năm/nhà sản xuất hoặc nhập khẩu. >> Sản phẩm phải được thông báo khi bắt đầu nhập khẩu/sản xuất trong phạm vi 6 tháng sau khi chất đó được đem vào trong danh sách SVHC. Yêu cầu phải trình bày thông tin cho các nhà nhập khẩu EU, nhà phân phối, bán lẻ, và người tiêu dùng nếu chất trong SVHC có mặt trên 0,1% w/w nhưng ít hơn 1 tấn/ năm/nhà sản xuất hoặc nhập khẩu. Hiện tại đang có 201 chất trong danh sách (Candidate list) (cập nhật 16.7.2019)
  7. Những thông tin nếu vật phẩm có chứa SVHC cần được liên lạc với tất cả tác nhân trong chuỗi cung cấp để họ có thể áp dụng các phương pháp quản lý rủi ro cần thiết và đáp ứng minh bạch trong lựa chọn khách hàng

Bài viết khác