banner

Tư vấn lập biện pháp phòng ngừa an toàn hóa chất

Phòng ngừa hóa chất - Những điều bạn cần biết. Bên cạnh cung cấp những sản phẩm, dịch vụ đảm bảo yêu cầu tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi hân hạnh cung cấp những thông tin về biện pháp phòng ngừa an toán hóa chất, nhằm mang đến cho quý bạn đọc những thông tin cần thiết liên quan.

1.Quy định thực hiện biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất
– Luật Hóa chất, năm 2007.
– Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày 11/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
– Thông tư 20/2013/TT-BCT ngày 05/08/2013 của Bộ Công thương quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.
– Nghị định 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động hoá chất.
Dự án hóa chất với khối lượng tồn trữ hóa chất lớn nhất tại một thời điểm nhỏ hơn khối lượng giới hạn quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP phải xây dựng Biện pháp trước khi dự án chính thức hoạt động.
Cơ sở hóa chất với khối lượng tồn trữ hóa chất lớn nhất tại một thời điểm nhỏ hơn khối lượng giới hạn quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP.
Các hóa chất chưa có khối lượng giới hạn quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP phải xây dựng Biện pháp.
2.Thông tin cần biết khi thực hiện biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất
Quy mô đầu tư: Công suất, diện tích xây dựng, địa điểm xây dựng công trình.
Công nghệ sản xuất.
Bản kê khai tên hóa chất, khối lượng, đặc tính lý hóa học, độc tính của mỗi loại hóa chất nguy hiểm là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa chất thành phẩm.
Bản mô tả các yêu cầu kỹ thuật về bao gói, bảo quản và vận chuyển của mỗi loại hóa chất nguy hiểm, bao gồm:
>> Xem chi tiết: Tại đây
3.Các hồ sơ cần chuẩn bị thi thực hiện biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất
– Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
– Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh chi nhánh.
– Hợp đồng thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
– Giấy chứng nhận quyền sở hữu xây dựng, Giấy phép xây dựng (nếu có).
– Chứng nhận đủ điều kiện PCCC hoặc Giấy chứng nhận thẩm duyệt và nghiệm thu hệ thống PCCC
– Phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Biên bản kiểm tra PCCC định kỳ.
– Biên bản kiểm tra điện trở cột thu lôi chống sét đánh thẳng (gần nhất).
– Giấy phép đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm của xe chở hàng do PCCC cấp, hợp đồng thuê xe.
– Quyết định phê duyệt Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Đề án BVMT hoặc Cam kết BVMT hoặc Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn về môi trường.
– Đăng ký chủ nguồn thải nguy hại.
– Hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại.
– Sơ đồ vị trí, Sơ đồ mặt bằng tổng thể.
– Sơ đồ mặt bằng.
– Đồ thoát hiểm.
– Nội quy lưu trữ, xuất nhập hàng hoá .
– Phiếu an toàn hóa chất.
4.Quy trình thực hiện hồ sơ biện pháp ứng phó sự cố hóa chất
Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
Bước 2: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì trong vòng 02 (hai) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức cá nhân bổ sung hồ sơ.
Bước 3: Sở Công Thương tổ chức kiểm tra thực tế tại dự án, cơ sở hóa chất; xem xét, đánh giá và xác nhận Biện pháp cho tổ chức, cá nhân.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo thời gian hẹn và tổ chức thực hiện
5.Cơ quan tiếp nhận và thực hiện hồ sơ biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất
– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương.
– Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương.
– Thời gian giải quyết là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ
>> Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Tại đây
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí.

Bài viết khác