banner

Những thủ tục của REACH

Nhiệm vụ chính của chúng tôi là giúp bạn tập trung vào lợi nhuận doanh nghiệp và để mọi rào cản của REACH vào tay chúng tôi. Bằng cách này, bạn sẽ có được lợi thế cạnh tranh để thành công ở thị trường Châu Âu. Chào mừng đến với Châu Âu!

1. Tầm nhìn chung

Những nhà sản xuất và nhập khẩu hóa chất bắt buộc phải liên hệ với Sở Hóa Chất Châu Âu (ECHA) để báo cáo về việc “sử dụng và tính chất của các loại hóa chất” được kinh doanh trên 1 tấn/năm trong Khu Vực Kinh Tế Châu Âu (EEA). Những nguy hại liên quan đến “xử lý và sử dụng hóa chất” phải được đánh giá, và “quản lý rủi ro hóa chất” cần phải được trình bày đầy đủ. Giao tiếp với ECHA phải được thực hiện thông qua hồ sơ (dossier) đăng ký bao gồm tất cả các thông tin được yêu cầu.

2. Ai? Làm gì? Lúc nào?

Hồ sơ đăng ký áp dụng cho các loại hóa chất đơn, các loại hóa chất trong hỗn hợp chất và trong vật phẩm. Những nhà sản xuất và nhập khẩu của cùng một hóa chất bắt buộc phải đăng ký cùng nhau.
Khi sản xuất và nhập khẩu các loại hóa chất trên 1 tấn/năm, “hồ sơ đăng ký thẩm tra” (inquiry) cần được gửi đến ECHA. Những hóa chất này chỉ được đem vào thị trường sau khi hồ sơ đăng ký được chấp thuận.3. Hợp tác – Đồng đăng ký

Để giảm thiểu phí thử nghiệm trên động vật và phí dữ liệu cho mỗi người đăng ký, REACH khuyến khích chia sẻ dữ liệu giữa tất cả những người đăng ký bằng cách gửi chung dữ liệu đăng ký cho ECHA. Nguyên tắc là "một chất, một đăng ký".
Trong quá trình đệ trình chung, người đăng ký chính hoặc tập đoàn REACH sẽ thực hiện hầu hết các công việc như thu thập dữ liệu, xây dựng hồ sơ kỹ thuật và Báo cáo an toàn hóa chất (CSR), và đệ trình hồ sơ đăng ký chung cho ECHA. Những người đồng đăng ký khác chỉ cần trả cho người đăng ký chính hoặc liên danh một khoản phí để tham khảo hồ sơ đăng ký chung và sau đó chuẩn bị từng phần của hồ sơ đăng ký trong IUCLID 5.
Người đăng ký sẽ có hai lựa chọn để hoàn tất đăng ký với tư cách là thành viên của đơn đăng ký chung: Mua thư tiếp cận hoặc tham gia tập đoàn REACH. Cả hai lựa chọn đều cho phép người đăng ký tham khảo hồ sơ đăng ký chung do người đăng ký chính hoặc tổ chức REACH chuẩn bị. Nói chung, một bức thư truy cập rẻ hơn vì nó không cấp quyền sở hữu dữ liệu.

 4. Những nhà sản xuất và nhập khẩu bên ngoài EU.

Doanh nghiệp ngoài EU sản xuất và nhập khẩu cần phải có một “công ty thuộc Châu Âu” làm đại diện (OR) để thực hiện thủ tục đăng ký dưới quy định của REACH. Một trong những dịch vụ dẫn đầu của Chementors là “Đại diện duy nhất – Only Representative”.
Chementors đến Việt Nam để giúp đỡ khách hàng tuân theo “thủ tục đăng ký và yêu cầu thông báo” được đề ra từ quy định REACH. Trụ sở Chementors nằm gần Sở Hóa Chất Châu Âu (ECHA) ở Helsinki, Phần Lan, chúng tôi cam kết chất lượng phục vụ khách hàng nhanh chóng. Các chuyên gia của chúng tôi có thể gặp mặt trực tiếp những chuyên gia và người ra quyết định ở ECHA để bàn về các vấn đề của khách hàng với sự bảo mật, thuận tiện và hiệu quả cao. Lợi thế của chúng tôi là khả năng giao tiếp với các chuyên gia ở Phần Lan bằng chính ngôn ngữ của họ.
Chúng tôi giúp bạn lên kế hoạch và thực hiện những thí nghiệm cần thiết để “nhận dạng hóa chất” và đăng ký thẩm tra (inquiry). Dịch vụ của chúng tôi sẽ chuẩn bị “chiến lược thí nghiệm, đánh giá, báo cáo” cũng như chuẩn bị hồ sơ (dossier) và thảo luận với các cơ quan chức năng. Chúng tôi cung cấp cho bạn tất cả các yếu tố cần thiết để sản phẩm của bạn có thể vào thị trường Châu Âu nhanh chóng và dễ dàng, giúp bạn tập trung hơn cho phát triển doanh nghiệp.

4. Quá trình

Thư cho phép (Letter of Access: mua bảng chỉ dẫn) – Thí nghiệm tại lab – Hồ sơ (dossier) cá nhân – Nộp hồ sơ (dossier) – Trao đổi với ECHA – Kiểm tra và cập nhật hồ sơ (dossier)

Bài viết khác