banner

Kỹ năng làm việc an toàn - khi làm việc trên cao

Người lao động cần được trang bị các kỹ năng và thiết bị cần thiết khi làm việc trên cao để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người. Liên hệ Huấn luyện an toàn: 0972 957 939

Bài viết khác