banner

Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS)

Phiên bản GHS của Châu Âu là Quy định 1272/2008 (CLP), trong đó quy định việc Phân loại, Ghi nhãn và Đóng gói sản phẩm. Bản Dữ liệu An toàn (SDS) là một “Tài liệu liên tục thay đổi” vì dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.

1. Làm thế nào để tuân thủ GHS?

Chúng tôi sẽ đảm nhận cho quý Công ty về công tác thiết kế, tạo lập, thu thập, định dạng và mã hóa nội dung của Bảng dữ liệu an toàn hóa chất, đảm bảo sự tuân thủ các yêu cầu ghi nhãn và yêu cầu đóng gói bao bì trên toàn thế giới.
Chúng tôi cung cấp cho quý Công ty không chỉ về việc cập nhật và hoàn thiện mà tạo lập một cách chuyên nghiệp các SDS. Chúng tôi biên soạn SDS theo tất cả các ngôn ngữ thuộc Liên Minh Châu Âu (EU), tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Trung Quốc và nhiều ngôn ngữ khác. Chúng tôi xử lý việc cập nhật tài liệu SDS của quý Công ty và đồng thời đảm bảo cho quý Công ty và khách hàng của quý Công ty luôn có được phiên bản mới nhất. Công ty Chementors cung cấp Bảng dữ liệu an toàn có trang bị logo cùng với màu sắc theo chủ đề phù hợp với thương hiệu của quý Công ty.

Chúng tôi giúp quý Công ty biên soạn Bảng dữ liệu an toàn mở rộng (eSDS) và cùng liên kết với các thông tin về phơi nhiễm hoặc các tình huống phơi nhiễm riêng biệt được kèm theo.


2. Ai?

Người chịu trách nhiệm pháp lý được xác định theo Quy định CLP là nhà nhập khẩu và tất cả các bên kinh doanh hóa chất đó khi bán hỗn hợp nguy hại đó trên thị trường.
Trách nhiệm luôn đặt chung với chủ thể hợp pháp tại Châu Âu
Một nhà cung ứng ngoài Châu Âu của hỗn hợp không thể thay thế người chịu trách nhiệm pháp lý đặt tại châu Âu.

3. Khi nào?

Thời gian biểu của giai đoạn chuyển tiếp:
·         Ngày 01 tháng 01, 2020 – Những sản phẩm dành cho mục đích tiêu dùng
·         Ngày 01 tháng 01, 2021 – Những sản phẩm dành cho mục đích nghiên cứu
·         Ngày 01 tháng 01, 2024 – Mục đích sản xuất trong công nghiệp
·         Ngày 01 tháng 01, 2025 – Kết thúc giai đoạn chuyển tiếp.

 4. Yêu cầu những gì?

Cung cấp đầy đủ thành phần hóa học của hỗn hợp – cả những thành phần nguy hại và không nguy hại
Ghi nhãn sản phẩm với mã nhận dạng công thức duy nhất (UFI) – UFI cho phép trung tâm kiểm soát chất độc nhanh chóng nhận biết được sản phẩm.
Phân loại sản phẩm theo Hệ thống phân loại sản phẩm Châu Âu.(EuPCS)

Bài viết khác