banner

Các Quy định về hóa chất của Châu Âu

Bạn muốn xuất khẩu hóa chất sang Châu Âu? Tuy nhiên, bạn chưa biết được những quy định nghiệm ngặt của thị trường này? Hãy để Envico giúp đỡ bạn!

Hầu hết các công ty đều sử dụng hóa chất theo cách này hay cách khác. Chúng rất cần thiết cho lối sống và nền kinh tế, nhưng chúng phải được quản lý an toàn để bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.

Các tiêu chuẩn tương đương cho sản xuất, cung cấp và sử dụng hóa chất an toàn được áp dụng trên toàn bộ Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), bao gồm các quốc gia thành viên EU, Iceland, Liechtenstein và Na Uy. Các tiêu chuẩn này áp dụng cho các công ty bất kể vị trí của họ trong chuỗi cung ứng và các sản phẩm họ sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp hoặc sử dụng.

1. Quy định áp dụng cho các doanh nghiệp

  • Bao gồm tất cả các lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu, phân phối hoặc sử dụng hóa chất làm nguyên liệu thô hoặc thành phẩm (không chỉ ngành công nghiệp hóa chất)
  • Áp dụng cho bất kể quy mô công ty của bạn
  • Bạn có thể chịu trách nhiệm về việc sử dụng an toàn các chất bạn đặt trên thị trường hoặc sử dụng
  • Yêu cầu mọi tác nhân trong chuỗi cung ứng truyền đạt thông tin về việc sử dụng hóa chất an toàn
  • Cung cấp cho người tiêu dùng quyền hỏi về các chất gây lo ngại rất cao có trong bài viết của bạn

2. Loại sản phẩm bạn đưa ra trên thị trường hoặc sử dụng:

  • Các chất tự thân, bao gồm cả kim loại
  • Hỗn hợp
  • Bài viết
 Bạn sẽ phải tuân thủ các yêu cầu bổ sung nếu bạn đưa ra các sản phẩm độc hại trên thị trường.
Nếu điều này là mới đối với bạn, hãy bắt đầu ở đây. Bước đầu tiên là xác định vai trò của bạn trong chuỗi cung ứng cho từng sản phẩm và sau đó kiểm tra những gì được yêu cầu của bạn. Một công ty duy nhất có thể có nhiều hơn một vai trò. 

Bài viết khác