banner

Video Hướng Dẫn An Toàn

Những điều cần lưu ý để đảm bảo an toàn lao động

Những điều cần lưu ý để đảm bảo an toàn lao động

Xem video để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra khi làm việc. Bảo vệ an toàn cho bản thân khi lao động chính là bảo vệ gia đình bạn và mọi người xung quanh.
Kỹ năng làm việc an toàn - khi làm việc trên cao

Kỹ năng làm việc an toàn - khi làm việc trên cao

Người lao động cần được trang bị các kỹ năng và thiết bị cần thiết khi làm việc trên cao để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người. Liên hệ Huấn luyện an toàn: 0972 957 939