banner

Các Quy định về hóa chất của Châu Âu

Bạn muốn xuất khẩu hóa chất sang Châu Âu? Tuy nhiên, bạn chưa biết được những quy định nghiệm ngặt của thị trường này? Hãy để Envico giúp đỡ bạn!

REACH

Các Quy định về hóa chất của Châu Âu

Các Quy định về hóa chất của Châu Âu

Bạn muốn xuất khẩu hóa chất sang Châu Âu? Tuy nhiên, bạn chưa biết được những quy định nghiệm ngặt của thị trường này? Hãy để Envico giúp đỡ bạn!
Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS)

Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS)

Phiên bản GHS của Châu Âu là Quy định 1272/2008 (CLP), trong đó quy định việc Phân loại, Ghi nhãn và Đóng gói sản phẩm. Bản Dữ liệu An toàn (SDS) là một “Tài liệu liên tục thay đổi” vì dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.
 Xuất khẩu mỹ phẩm sang các quốc gia tại khu vực EU / EEA

Xuất khẩu mỹ phẩm sang các quốc gia tại khu vực EU / EEA

Quy định mỹ phẩm EC1223/2009 ảnh hưởng đến bạn nếu bạn xuất khẩu mỹ phẩm sang các quốc gia tại khu vực EU / EEA. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp bạn chỉ cần tập trung vào việc kinh doanh có lãi của riêng mình, tất cả các vấn đề pháp lý còn lại chúng tôi sẽ xử lý, trên cơ sở chìa khóa trao tay
Các dịch vụ phòng LAB hỗ trợ đăng ký REACH

Các dịch vụ phòng LAB hỗ trợ đăng ký REACH

Dịch vụ phòng thí nghiệm được phê chuẩn bởi ECHA sẽ hỗ trợ đăng ký REACH nhận dạng hóa chất bằng cách thí nghiệm, giám sát và giải thích.
Tuyên ngôn tuân thủ REACH

Tuyên ngôn tuân thủ REACH

Đối với thị trường EU, bạn cần phải nắm rõ thông tin mặt hàng của mình dựa trên quy định EU REACH điều lệ (EC) Số 1907/2006. Bằng cách cung cấp cho khách hàng EU một bản Tuyên ngôn Tuân thủ có ràng buộc pháp lý, bạn sẽ chứng minh được sản phẩm của mình là hợp pháp.
Những thủ tục của REACH

Những thủ tục của REACH

Nhiệm vụ chính của chúng tôi là giúp bạn tập trung vào lợi nhuận doanh nghiệp và để mọi rào cản của REACH vào tay chúng tôi. Bằng cách này, bạn sẽ có được lợi thế cạnh tranh để thành công ở thị trường Châu Âu. Chào mừng đến với Châu Âu!
Quy định REACH là gì?

Quy định REACH là gì?

REACH là một quy định của Liên minh Châu Âu, được thông qua để cải thiện việc bảo vệ sức khỏe con người và môi trường khỏi những rủi ro có thể gây ra bởi hóa chất....