banner

Thông tin liên hệ

ENVISAFETY chuyên:

- Cung cấp vật tư y tế, đồ bảo hộ lao động 

- Cung cấp thiết bị PCCC

- Tư vấn:

  • Lập hồ sơ thủ tục pháp lý môi trường

  • Chương trình giám sát môi trường

  • Lập hồ sơ thủ tục pháp lý an toàn hóa chất

  • Tư vấn, huấn luyện an toàn hóa chất

  • Giải pháp tiết kiệm năng lượng

Địa chỉ: 261/15 Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú B, Thành Phố Thủ Đức

Điện thoại: 09722957939

Email:  info@antoanmoitruong.vn

Website: https://antoanmoitruong.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/Envisafety