Reach

Reach

Bạn muốn xuất khẩu sang Châu Âu? Tuy nhiên, bạn chưa biết được những quy định nghiệm ngặt của thị trường này? Hãy để Envico giúp đỡ bạn!
Bạn có đang muốn xuất khẩu chất diệt khuẩn sang châu Âu không? Chúng tôi có thể giúp bạn tất cả các chứng từ cần thiết khác nhau theo quy định BPR và mọi vấn đề cũng như khó khăn liên quan đến chất diệt khuẩn khác. Nếu bạn quan tâm đến việc xin cấp phép cùng với các công ty khác, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc đàm phán và quản lý tập đoàn.
Phiên bản GHS của Châu Âu là Quy định 1272/2008 (CLP), trong đó quy định việc Phân loại, Ghi nhãn và Đóng gói sản phẩm. Bản Dữ liệu An toàn (SDS) là một “Tài liệu liên tục thay đổi” vì dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.
Quy định mỹ phẩm EC1223/2009 ảnh hưởng đến bạn nếu bạn xuất khẩu sản phẩm mỹ phẩm sang các quốc gia tại khu vực EU / EEA. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp bạn chỉ cần tập trung vào việc kinh doanh có lãi của riêng mình, tất cả các vấn đề pháp lý còn lại chúng tôi sẽ xử lý, trên cơ sở chìa khóa trao tay
Dịch vụ phòng thí nghiệm được phê chuẩn bởi ECHA sẽ hỗ trợ đăng ký REACH nhận dạng hóa chất bằng cách thí nghiệm, giám sát và giải thích.
Đối với thị trường EU, bạn cần phải nắm rõ thông tin mặt hàng của mình dựa trên quy định EU REACH điều lệ (EC) Số 1907/2006. Bằng cách cung cấp cho khách hàng EU một bản Tuyên ngôn Tuân thủ có ràng buộc pháp lý, bạn sẽ chứng minh được sản phẩm của mình là hợp pháp.
Nhiệm vụ chính của chúng tôi là giúp bạn tập trung vào lợi nhuận doanh nghiệp và để mọi rào cản của REACH vào tay chúng tôi. Bằng cách này, bạn sẽ có được lợi thế cạnh tranh để thành công ở thị trường Châu Âu. Chào mừng đến với Châu Âu!
Reach là các luật của Liên minh Châu Âu để đảm bảo việc sử dụng an toàn hóa, được thông qua để cải thiện việc bảo vệ sức khỏe con người và môi trường khỏi những rủi ro có thể gây ra bởi hóa chất. Đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành hóa chất EU. Nó cũng thúc đẩy các phương pháp thay thế để đánh giá nguy cơ của các chất nhằm giảm số lượng thử nghiệm trên động vật.
Chat với chúng tôi